Haluatteko päästä vaikuttamaan tietokirjallisuuden tulevaisuuteen? Nyt siihen on mahdollisuus.

Olemme saaneet AVEK:n CreaDemo -konseptitukea joukkorahoittamiseen ja yleensäkin joukkoistamiseen pe­rustuvan tietokirjakustannuskonseptin kartoittamiseksi. Kyseessä on siis nimenomaisesti tietokirjallisuu­den edistämishanke.

Varsinainen hanke on jo päättynyt, mutta keskustelu jatkuu. CreaDemo-Bottom Up -hankkeen loppuraportin voi ladata Tästä.

Valitettavasti phpBB-foorumin päivityksen yhteydessä pääsi tapahtumaan vanhanaikainen ja entinen foorumi katosi. Keskustelut ovat kyllä tallessa sekä tietokannassa että tulosteina/kuvina. Koska hanke on virallisesti loppunut, päätettiin olla kaivamatta vanhaa foorumia esiin. Se sijaan pystytettiin uusi BUFoorumi II, johon on laitettu vanhan foorumin keskustelut kuvina (jotka voi myös ladata, hiiren oikea näppäin + tallenna kuva nimellä). Pahoittelemme tapahtunutta. Kaikki keskustelijat joutuvat ikävä kyllä rekisteröitymään uudestaan.

BU-foorumi II:een pääsee tästä: www.nomerta.net/Foorumi/ Toinen vaihe on päättynyt, kiitos osallistujille. Mahdollisesta tietokirjallisuuden joukkorahoituksen ja joukkoistamisen palvelun kehittämisestä kiinnostuneet voivat ilmoittautua: creabottomup (a) nomerta.net. Kevään tai viimeistään syksyn aikana ratkaistaan minkälaista palvelua ryhdytään mahdollisesti toteuttamaan. Keskustelu jatkuu uudella foorumilla.

Perusajatuksena on löytää uusia tapoja rahoittaa ja toteuttaa tietokirjahankkeita siten, että itse prosessi ja tuote palvelisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmiä; toimintatapa helpottaisi tietokir­jailijoiden ja kääntäjien työtä, tekisi kustantamisesta vähemmän riskialtista ja kannattavampaa, tuottaisi laa­dukkaita kirjoja joille on kysyntää, innostaisi sekä nykyisiä että tulevia tietokirjojen lukijoita sekä tuottaisi mie­lekkään tietokirjojen ehdotus- ja palautejärjestelmän. Kehitteillä oleva konsepti ei korvaa nykyisiä tieto­kirjojen tuottamistapoja, vaan täydentää niitä.

Haastattelua

Hankkeessa ei toteuteta mitään palvelua, vaan vain arvioidaan mahdollisen tai mahdollisten palvelu- ja tuo­tantokonseptien sisältöä ja toteuttamiskelpoisuutta. Jokaiselle prosessiin osallistuvalle toimitetaan ensisijai­sesti sähköi­sesti hankkeen väliraportti ja loppuraportti.

Tietokirjojen joukkorahoitus- ja joukkoistamishanke

Tavoitteet ovat korkealla ja niihin pyritään siten, että kaikilla asiasta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus osal­listua ja muokata prosessia. Siksi lomakkeen kysymykset ovat melkoisen avoimia. Joukkorahoitus ja jouk­koistaminen merkitsee sitä, että tavalliset ihmiset voivat yhdessä ammattilaisten kanssa vaikuttaa asioihin sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja rahoittamiseen, tässä tapauksessa tietokirjojen tuottamiseen ja itse tietokirjojen tuottamisen ja rahoittamisen järjestelmään.

Ohessa hieman luonnostelua siitä, minkälainen mahdollinen joukkoistaminen ja joukkorahoituksen konsepti voisi olla. Lataa liitetiedosto (pdf) jossa hanketta on hahmoteltu.
Taustatetoa hankeesta

Luonnostelua

LISÄTIETOJA:
Creademo–Bottom Up
-tietokirjakonseptihanke
c/o Nomerta Kustannus Oy
PL 219
20101 Turku
s-posti: creabottomup (at) nomerta.net

 

"Mikael Agricola oli aikansa toisinajattelija, ei siksi että olisi halunnut olla erimielinen, vaan koska halusi ajatella ja toimia mielekkäästi. Agricolasta alkaa tutkimaton perinne, joka sekä vie itsenäiseen ajatteluun ja merkittäviin saavutuksiin että johtaa ristiriitaan aikalaisten kanssa. Kaikki tämän perinteen kantajat ajattelivat, kirjoittivat sekä julkaisivat itse kirjoituksiansa, monet edelläkävijöinä, aloitteen tekijöinä kukin alallaan."

Paavo Haavikko:Tulevaisuudesta.Art House.Helsinki 1996.